Peza'el Track Day Jan 22 Peza'el Track Day Jan 22
Ozzy TLV Jul 18 Ozzy TLV Jul 18
Israel Oil Spill Feb 21 Israel Oil Spill Feb 21
Fxtec Pro1 Prototype Fxtec Pro1 Prototype
Flights during pandemic Flights during pandemic
Arad Trackday Nov 21 Arad Trackday Nov 21